Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na co zwracać szczególną uwagę przy zaciąganiu ?


Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest w ostatnim okresie całkiem znanym tematem. Porady na jej temat są jednak całkowicie różne. Swój nieprzyjazny klimat zawdzięcza w szczególności wiadomościom medialnym, jakie to ostrzegają przed rzekomymi nieprawidłowościami, jakie to się z nią wiążą. Uprzedzają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod przykrywką udzielanych pożyczek przejmowali mieszkania biednych osób.

Rzeczywistość jawi się być jednakże trochę bardziej złożona niż w modelu biedni pożyczkobiorcy i niedobrzy pożyczkodawcy. W każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z patologiami a co za tym idzie nie można wartościować w sposób ogólny określonego zjawiska. Przykładowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest w całości bezpieczna pod warunkiem, że każda z umawiających się stron zdaje sobie sprawę ściśle na co się decyduje.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są przydzielane przez podmioty prywatne (standardowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (oferowane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na regule swobody podpisywania umów przez równorzędne strony, która to zasada mieści się polskim KC. Strony umawiają się, że 1-a ze stron udziela pożyczki w danej wartości a 2ga strona obiecuje ją spłacić w danym terminie, wraz z pobocznymi odsetkami i wydatkami.


Z racji tego, że osobisty inwestor nie dzierży uprawnień banku (np. nie będzie w stanie sprawdzać pożyczkobiorcy w BIK). Ubezpiecza się w takim razie poprzez zrealizowanie adnotacji w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to relatywnie nieskomplikowana struktura od strony prawnej.