Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym kraju stopień bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo dużym stopniu (w tym momencie jest to w przybliżeniu 12 %). Niełatwo mówić o wiarygodności danych ale jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja jednostek bezrobotnych jest o tyle dokuczliwa, iż z jednej strony nie posiadają zarobków a z drugiej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług finansowych całkowicie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. pozyczka hipoteczna


Jest to z pewnością świetna informacja dla każdej osoby, która nie ma pracy a nadchodzą u niej nieprzewidziane koszty np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego uzyskanie łączy się z szeregiem wymagań które to wypada spełnić. W 1szej kolejności wypada zakomunikować, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy sumę 2 tys. pln dochodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o kredyt). http://podzastaw.org

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które nie mają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.