Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego rodzaju umowa, której główne zasady są ustalone w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 złotych winna być zatwierdzona pismem. http://podzastaw.org

Niezależnie od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mogą dopisać kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które to przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy. http://forums.playcomet.com/viewthread.php?tid=33773&extra=

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (zazwyczaj są to sumy rzędu kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę spłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.